Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kontrarevoluční pomsta budovatelům socialistického státu

29. 1. 2012

 Přidáno ve středu 16. 2. 2011


Státní znak ČSSR

      Před několika dny jsem v médiích zaslechl, že krajně pravicová, protilidová vláda Petra Nečase připravuje zákon, podle kterého by bývalým funkcionářům KSČ měla být odebrána část důchodu, kterou by měli pobírat bojovníci proti dřívějšímu socialistickému a lidovému československému státu. Antikomunistická vláda Petra Nečase se inspiruje vládou v Polsku, která tento zákon již zavedla. Je velmi smutné, že vláda České republiky se inspiruje antikomunistickými zákony, které platí v Polsku, které je ponořeno v hlubokém a nevědeckém idealismu a antikomunismu. Není to však překvapení, protože pro protilidové a krajně pravicové vlády, které se pokoušejí fašizovat společnost, je antikomunistická a klerofašistická polská vláda vhodným vzorem. Nechci nyní rozebírat metody polské buržoazie, která se pokouší utlačovat a pronásledovat pokrokově smýšlející hnutí. Chtěl bych rozebrat onu smutnou skutečnost, že bývalým funkcionářům KSČ má být odebrána část důchodu. 
      Na začátek je potřeba připomenout, že drtivá většina bývalých funkcionářů KSČ je již v důchodovém a pravděpodobně i v pokročilém věku. Takže odebírání části důchodu bývalým funkcionářům KSČ znamená odebírat část důchodu, seniorům, jejichž životní úroveň je v buržoazní České republice na hranici katastrofy. Už ta skutečnost, že antikomunistická vláda Petra Nečase se chystá okrádat seniory, je velmi smutná, natož okrádat seniory, kteří před dvaceti lety vybudovali vyspělý socialistický stát, o kterém se ještě zmíním. Místo, aby vláda Petra Nečase nechala bývalé funkcionáře KSČ, tedy seniory, v klidu ,,dožít", chce jim ještě znepříjemnit poslední etapu jejich života. Jako by nestačilo, že bývalí funkcionáři KSČ musí po pilné práci, kterou věnovali výstavbě socialismu, trávit svůj důchodový odpočinek v kapitalistické republice, bez zaručených sociálních a životních jistot. Nejde však ani o to, že má být odebrána část důchodu, nýbrž jde o to, komu má být tato část odebrána. Má být odebrána těm, kteří v dřívějším socialistickém Československu dělali vše proto, aby byl československý stát vyspělý a nezávislý. Část platu má být odebrána těm lidem, kteří vybudovali Československo v té podobě, v jaké ho v roce 1989 přebírali kontrarevolucionáři, v čele s loutkou Václava Havla a buržoazními agenty CIA. V dnešní kapitalistické České republice si neumíme představit úspěchy, kterých socialismus v Československu dosáhl. Tyto úspěchy neměly v dějinách českého a slovenského národa obdoby ani před únorem roku 1948, ani po kontrarevoluci v roce 1989. 
      Komunistická strana ČeskoslovenskaNa úspěšném budování socialismu se podíleli právě i bývalí funkcionáři KSČ. Pravda je ta, že existovali i ti funkcionáři KSČ, kteří místo budování socialismu budovali svoji vlastní kariéru, na které chtěli zbohatnout. Existovali i funkcionáři KSČ, kteří svým kariérismem a revizionismem chtěli vytěžit z úspěchů socialismu co nejvíce zisku pro sebe. A existovali i ti funkcionáři KSČ, kteří socialismus v Československu zradili a pomohli v roce 1989 kontrarevoluci. Současné buržoazii však nevadí bývalí funkcionáři KSČ revizionistického a kariéristického ražení, ale funkcionáři KSČ, kteří dnem i nocí budovali a zdokonalovali socialismus v Československu. Tito funkcionáři KSČ, kteří snižovali šance buržoazie na restauraci kapitalismu každým dnem, jsou nyní ,,trnem v oku" pro buržoazní Českou republiku. Proto se těmto funkcionářům KSČ nyní chce buržoazie mstít, i třeba na důchodech. Buržoazní vláda ČR bude hájit odebírání části důchodů bývalým funkcionářům KSČ. Slyšíme výmysly, že jde o zákon, který má ,,demokratického ducha" a trestá představitele ,,totalitní minulosti" za jejich dřívější činnost. Tento sprostý argument, který bude sloužit k otupení české veřejnosti, bude vláda Petra Nečase používat k tomu, aby realizovala zákon, který má bývalým funkcionářům KSČ odebrat část platu. Jde opět o další zesílení šíření antikomunismu. Antikomunistická vláda Petra Nečase, která je svým uvažováním o nejméně 80 let vývoje lidstva zpět, se intenzivně pokouší o zavádění antikomunistických zákonů podle vzoru např. dnešního buržoazního Maďarska a Polska. Tyto antikomunistické zákony mají snesnadnit činnost komunistického, antikapitalistického a pokrokového hnutí v ČR a zároveň snížit postavení těchto hnutí v české společnosti, která má být přesvědčena o ,,zlu a totalitě komunismu". Tento navrhovaný a chystaný zákon povede ke snížení sociálních jistot části obyvatelstva, která se v socialistickém Československu podílela na zajišťování právě těchto sociálních jistot, které zažívají poslední roky své existence. 
      Za to, že bývalí funkcionáři KSČ zajišťovali československému státu a československému lidu lepší zítřek, mají být trestáni? A k tomu ještě ve většině případech v pokročilém věku? A jim ukradené části důchodů mají dostat kontrarevoluční a reakční bojovníci proti dřívějšímu socialismu v ČSSR? Lidem, kteří zajišťovali bohatství Československa, se má sebrat část příjmu, která se má dát lidem, kteří se snažili o rozbití tohoto těžce vybudovaného, vyspělého a nezávislého socialistického státu? Teroristům, kteří narušovali v socialistickém Československu klidný a bezstarostný život svobodného lidu má být zvýšen příjem? Buržoazie se těmto teroristům však odvděčuje za jejich antikomunistickou činnost, ve které se teroristé snažili o zlikvidování svobodného socialistického Československa a o restauraci kapitalismu. Ano, česká buržoazie má kontrarevolučním teroristům co vracet. Ale občané českého státu také! Kontrarevoluční zrádci, kteří ve své teroristické činnosti bojovali proti zájmům československého lidu a proti zájmům budování socialismu, jsou pro český lid zrádci, kteří zrádci zůstanou! Bývalí funkcionáři KSČ nemají co vracet buržoaznímu státu, který si z jejich práce vzal v 90. letech všechny bohaté výsledky! Většina bývalých funkcionářů KSČ není žádnými zločinci, na rozdíl od polistopadových politiků, kteří rozkradli československý majetek a jak hospodářsky, tak i existenčně zničili československý stát. Tito kontrarevoluční a reakční polistopadoví zrádci, kteří se během dvaceti let restaurovaného kapitalismu obohatili, by si měli sami nejen snížit, nýbrž vzít své platy a nebrat je těm, díky komu se obohatili. Nesmíme zapomenout na to, že polistopadoví zloději, ať v podobě kapitalistů či v podobě politiků (kteří jsou loutkami kapitalistů), se obohatili díky tomu, co československý socialistický stát 40 let budoval. Z práce funkcionářů KSČ se restaurovaný kapitalismus a jeho přisluhovači obohatili. Práce, která patřila československému lidu, byla během několika let přivlastněna několika jednotlivci, kteří se obohatili z kontrarevoluce roku 1989. Takže, jestli vláda Petra Nečase tvrdí, že chce vzít část důchodů zločincům a myslí tím bývalé funkcionáře KSČ, my odpovídáme, že právě vláda Petra Nečase, je plná zločinců a zlodějů, kteří by měli začít vracet pracujícím lidem to, co jim v 90. letech vzali. 
      Nejen kvůli šíření antikomunismu ve společnosti musíme pokračovat ve své aktivní revoluční činnosti, aktivně hájit zájmy pracujících a aktivně hájit socialistickou minulost v Československu a výsledky její práce. Bývalí funkcionáři KSČ, kteří překážejí současné buržoazii, nejsou zločinci, jsou hrdinové. Zločinci jsou ti, kteří zneužili práci celé KSČ k svému prospěchu - buržoazní samozvanci, kteří už dvacet let připravují pracující lid o výsledky jeho práce.

PKR

www.komsomol.tym.cz